xoşhal

xoşhal
sif. <fars. xoş və ər. hal> Halı, əhvalı xoş olan; şad, məmnun, razı. Çox olduqca qəmü dərdim, rəhi-eşq içrə xoşhaləm. F.. <Zeyd:> Harun, bu nə haldır? Söylə, nə əhvaldır? Leyla sənin ilə bir yerdə; Məşğuli-xoşhaldır. Ü. H.. // zərf Mehribanlıqla, mülayim bir tərzdə. Kapitan gözaltı Kəyanə baxdı, onu utandırdığını sezdiyindən, xoşhal dönüb Cumaya əmr etdi. Ə. Ə.. Xoşhal etmək (eləmək, qılmaq) – könlünü, xatirini xoş etmək, kefini açmaq, şadlandırmaq. Nədir qılmaz məni xoşhal dilbər bir pəyam ilə; Qəmindən sübh olunca qaldığım bidar bilməzmi? S. Ə. Ş.. Komediyada oynayan cavanların cümləsi öz rollarını yaxşı yerinə yetirib, tamaşaya cəm olanları ziyadə fərəhnak və xoşhal etdilər. F. K.. <Rüstəm bəy Sofyaya:> Niyə kədərlənməyim ki, gözümün işığı kimi istədiyim bir dilbəri şerimlə xoşhal edə bilmədim. Ç.. Xoşhal olmaq – qəlbi, ürəyi açılmaq, sevinmək, şad olmaq. Həkim babanın nəvənəticəsi bu xəbərdən çox xoşhal oldu. S. R.. Rzanın xoşhal olduğunu görüb, Orxan tərifi bir az da artırdı. İ. Məlikzadə.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • xoşhal — f. və ə. halı yaxşı olan; bəxtiyar, xoşbəxt kefi kök; şad, şən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məmnun — sif. <ər.> 1. Razı olan, razı, xoşnud. Neyləmişsən Molla Səfi, Bəybaba; Məmnundu, əzizim, bu qədər səndən. Q. Z.. <Kor Seyid> Məsmənin bu təşəbbüsündən məmnun deyilmiş. S. H.. // Zərf mənasında. Razı, xoşhal; sevincək. Məmnun qayıtmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şükuftəhal — f. və ə. könlü açıq; xoşhal …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • xürsənd — f. 1) xoşhal, məmnun; 2) razı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dilşad — sif. <fars.> klas. Ürəyi şad, könlü şad, fərəhli. Bir ləhzə bəzmi yardə dilşadəm, ey könül; Aram tut, bu mətləbi biganə bilməsin. M. Ə. S.. Dilşad etmək (eyləmək) – ürəyini şad etmək, sevindirmək, fərəhləndirmək. Ol edir kimini dilşad,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • həlak — is. <ər.> Ölmə, məhv olma, ölüm, məhv, tələf. Şah xoşhal olub buyurdu ki: – Razıyam onun həlakına, sabah bu tədbir tamam və kamal icra olunacaqdır. M. F. A.. Həlak etmək – 1) öldürmək, məhv etmək, yox etmək, tələf etmək. Cütçü baba böylə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ətfal — is. <ər. «tifl» söz. cəmi> klas. Uşaqlar, tifillər. Bunlar bizim zükur və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? M. F. A.. Olsun, olsun səninlə xoşhal; Yetsin, yetsin kəmalə ətfal. M. Ə. S.. Hər dəqiqə düşər bir əhvalə; Oxşayır tərbiyəsiz… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”